لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
فعال 0 سید حسین حاتم بخشیان 14595 مربیگری درجه ۳
فعال 0 ایرج دعاگویی 4134 مربیگری درجه ۲
فعال 0 مرضیه حدادیان 100027 مربیگری درجه ۳
فعال 1375 مریم صباحی 6666 مربیگری درجه ۳
فعال 0 اسماء زارع 18624 مربیگری درجه ۳
فعال 1727 امیر فرهمند 24507 مربیگری درجه ۳
فعال 1849 میلاد حجازی 3768 مربیگری درجه ۳
فعال 0 بتول اسلامی 100132 مربیگری درجه ۳
فعال 0 پولادوند اردشیر 34806 مربیگری درجه ۳
فعال 0 مریم ابوالحسنی 8187 مربیگری درجه ۳
فعال 0 محمد رفیع نژاد 101305 مربیگری درجه ۳
فعال 1714 امیرمسعود خوانساری وحید 22863 مربیگری درجه ۳
فعال 0 فریبا آقایی 36165 مربیگری درجه ۳
فعال 0 توحید جعفرزاده سی 100909 مربیگری درجه ۳
فعال 1529 مرتضی جعفری 1197 مربیگری درجه ۳
فعال 0 معصومه مریدی 100153 مربیگری درجه ۳
فعال 0 مهسا کریمی نسب 100975 مربیگری درجه ۳
فعال 0 مجید توسلی جهرمی 14862 مربیگری درجه ۳
فعال 0 محمد محمدنژاد 100195 مربیگری درجه ۳
فعال 0 علی کریمی 101557 مربیگری درجه ۳