لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2060 اسماعیل عبدالقادری 7470
2058 سیدامیرحسین بنی الحسینی 5880
2057 امین جعفریان 5073
2050 فرشاد ثمره شاه پسند 1116
2049 عارف براتیان 22773
2044 ابراهیم نعامی 11400
2043 مزدک بختیاری کیش 2304
2041 محمد مهدی فلاح سلوکلائی 1812
2039 محسن توکلیان 18714
2038 داود موسوی 1620
2037 ابوالفضل عابدی 6171
2035 غلامحسین خسروانی 8616
2034 محسن کریمیان 11007
2033 محمدتقی والسلام 5220
2026 شاهین نویدان 17877
2021 دانیال افزون 15591
2021 حسنعلی منصوری 3279
2021 مهدی طبسی 1396
2019 علیرضا بهاری راد 6690
2016 مهیار درودیان 13122