لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2090 بنیامین بابانیا 3882
2089 رضوانه حدادی 2619
2087 حسن اکبری نیا 21729
2087 رحیم تعاونی 10080
2084 فرشید زمانی 6957
2081 حمیدرضا امینی 14082
2079 رحیم دلجو 1286
2076 آرمان شاه زمانی 1457
2076 عبدالله بودش 16857
2072 بابک زنگنه 5214
2071 سامان فرشادی فر 10353
2071 حسین حیدری 11472
2069 فراز قلعه دار 5784
2066 مبین توانا 12297
2065 مهیار نجفیان پور 18621
2063 ایمان محمدزاده 6378
2063 افشین محمد پور ثابت لیا لستانی 14100
2061 علی اسدی آهنگر کلائی 6009
2060 سید امراله مرشدی 1174
2060 کاوه خلیلی یونسلویی 1119