لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
فعال 1793 کیوان برنجیان 37719 مربیگری درجه ۳
فعال 1825 محمد نیکنام شیراز 8064 مربیگری درجه ۳
فعال 1567 جواد شریفی 24033 مربیگری درجه ۳
فعال 0 فاطمه رحمت پیشه 25173 مربیگری درجه ۳
فعال 0 سمانه صلاح نسب 35733 مربیگری درجه ۳
فعال 1712 سید به داد دادمهر 37161 مربیگری درجه ۳
فعال 1833 امین نامی 1503 مربیگری درجه ۲
فعال 0 میثم صفدریان 101300 مربیگری درجه ۳
فعال 1554 حمید طاهری زاده 14652 مربیگری درجه ۳
فعال 2217 محمدحسین شمسی 1497 مربیگری درجه ۲
فعال 1607 امین افشار احمدی 16785 مربیگری درجه ۳
فعال 1685 طاها بلنداقبال 38202 مربیگری درجه ۲
فعال 0 غلامرضا رودسرابی 100305 مربیگری درجه ۳
فعال 1440 علیرضا مهدی بیگی 11763 مربیگری درجه ۳
فعال 0 سمیه محبی 43089 مربیگری درجه ۳
فعال 1509 فرزانه پیشدار 7839 مربیگری درجه ۲
فعال 0 مسعود حمیدی راد 100817 مربیگری درجه ۳
فعال 1908 محسن محمدی 7386 مربیگری درجه ۳
فعال 1414 حجت اله محمدی 35340 مربیگری درجه ۳
فعال 0 شهره اصیل 35586 مربیگری درجه ۳