لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
فعال 0 نرجس خسروی 100564 مربیگری درجه ۳
فعال 1428 مریم السادات هاشمی مدنی 7665 مربیگری درجه ۲
فعال 1794 مهدی قنبری 8826 مربیگری درجه ۲
فعال 1516 حمید موحدی علی آبادی 17412 مربیگری درجه ۳
فعال 0 امیرحسین ایلاقی حسینی 101172 مربیگری درجه ۳
فعال 1977 امیر افتخاری 1374 مربیگری درجه ۲
فعال 0 صدیقه واقفی نژاد 100232 مربیگری درجه ۳
فعال 0 محمد علی رضوانی 1120 مربیگری درجه ۱
فعال 0 پژمان بی نیاز ارده جانی 100024 مربیگری درجه ۳
فعال 1465 مرضیه مشایخی 25725 مربیگری درجه ۳
فعال 0 بهروز مقدم شوشتری 40467 مربیگری درجه ۳
فعال 1981 رضا سیستان 10500 مربیگری درجه ۲
فعال 1354 علیرضا جنت مکان 36084 مربیگری درجه ۳
فعال 2336 مهدی حسینی پور 9798 مربیگری درجه ۳
فعال 0 فرزین جباری دارستانی 101524 مربیگری درجه ۳
فعال 0 حدیث عیدی 37914 مربیگری درجه ۳
فعال 1573 حمید حبیبی داویجانی 34275 مربیگری درجه ۳
فعال 0 مجید دهقان شاهی بافقی 101601 مربیگری درجه ۳
فعال 1670 هستی هادی 7122 مربیگری درجه ۳
فعال 1556 رشید ربانی 38736 مربیگری درجه ۳