لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
عضویت تمدید نشده است 0 رقیه سلطانی کجوری 100735 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 فاطمه سلطانی کجوری 100736 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 امیر ملاحی 100753 مدرس فدراسیون
عضویت تمدید نشده است 0 عطا مولودپور 100790 مربیگری درجه ۳
فعال 0 محسن عاشوری راد 100883 im.
فعال 0 محمدرضا میرزاوی 100905 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 بابک طرزعلی 100939 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 پروین رضائی 100971 مربیگری درجه ۳
فعال 0 محمد کاویانی راد 101012 مربیگری درجه ۳
فعال 0 معصومه عابدینی 101013 مربیگری درجه ۳