لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
عضویت تمدید نشده است 0 بهمن حیدری گوجانی 100159 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 نیکبخت لله گانی 100160 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 ایوب رستمی 100162 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 آسیه غضنفری پور 100163 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 عارف نجفی عیسی آبادی 100164 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 فاطمه قلاوند 100170 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 شهاب حیدری سورشجانی 100171 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 آمنه میرزاوند 100172 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 سیده سمیه خداشناس 100174 مربیگری درجه ۳
فعال 0 سارا جعفری سیاوشانی 100127 مربیگری درجه ۳
فعال 0 محمد تقی غلامپور 49677 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 ابراهیم کربلائی بادی 44400 مربیگری درجه ۲
عضویت تمدید نشده است 0 سید مهدی آقامیرحسین 100399 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 ثمین مهری نژاد 100466 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 حمید پورحسین 100529 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 فدراسیون بین المللی شطرنج 100569 مدرس فدراسیون
عضویت تمدید نشده است 0 فاطمه باقری کوشکجه 100646 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 آذر باقری کوشکچه 100649 مربیگری درجه ۳
فعال 0 روح اله میرجلیلی 100680 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 0 زینب احمدی 100714 مربیگری درجه ۳