لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 عباس امیدیان 101282
فعال 0 ذبیح الله صحرانورد 101283
فعال 0 مصطفی پاکیده 101284
فعال 0 رامین غلامیان 101286
فعال 0 عبدالرضا نادی 101287
فعال 0 محمدرضا گمار 101291
فعال 0 مهرداد حمیدیان 101294
فعال 0 حیدر دوستان 101295
فعال 0 علیرضا مینایی 101296
فعال 0 علیدوست صفری احمدوند 101297
فعال 0 فرشید شاهین 101298
فعال 0 آرین محمدی 101299
فعال 0 میثم صفدریان 101300
فعال 0 نسرین ممتازی 101301
فعال 0 محمدرضا رنجبر 101302
فعال 0 ایرج محجوب 101303
فعال 0 آیناز همتی 101304
فعال 0 محمد رفیع نژاد 101305
فعال 0 کوثر پرویزی 101307
فعال 0 اکبر مرادی 101309