لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1756 علی نعمتی 10071
فعال 1753 پرهام امیدیان 31962
فعال 1752 سیدکمال الدین مرتضوی 6936
فعال 1751 سیدآرمین ناصرعلوی 25458
فعال 1748 نادر صدقی 23628
فعال 1747 سجاد خدادادی 5709
فعال 1747 علی شاه کرمی 8721
فعال 1746 رامین کمال 7647
فعال 1746 مسعود شهرآزاد 8367
فعال 1745 محمد پاک نژاد 8415
فعال 1743 علی اکبر گل محمدی 33870
فعال 1742 محمدرضا خواجه حسینی دزفولی 4044
فعال 1734 علی کرمی 24360
فعال 1733 عیسی زارع زاده 7929
فعال 1728 قادر اسماعیلی بیرق 14613
فعال 1725 جلیل نعمت آبادی 37512
فعال 1724 مهرزاد رمضانی 1407
فعال 1714 امیرمسعود خوانساری وحید 22863
فعال 1712 احمد احمدی اصل 36018
فعال 1710 شهرام فخرعبداللهی 7530