لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 شاینا فیضی 101315
فعال 0 هوران حلیمی 101316
فعال 0 محمد ایرانمنش پاریزی 101317
فعال 0 بهرام فرج اله زاده سالاری 101318
فعال 0 یوسف ارشد 101321
فعال 0 فروغ ابراهیمی خوزانی 101326
فعال 0 مریم محمودی برام 101327
فعال 0 محمد ایرج باقری ساوه 101328
فعال 0 شکیب نجفی 101329
فعال 0 نیوشا سرفراز 101330
فعال 0 مارتیا سعیدی 101331
فعال 0 صنم ملایی 101332
فعال 0 محمد امیری زاده 101334
فعال 0 داود باهنر 101337
فعال 0 مهبد صادقی 101338
فعال 0 اسماعیل خلیلی 101339
فعال 0 حجت پاپی 101340
فعال 0 یونس سلیمانی 101341
فعال 0 محمد صالحی 101342
فعال 0 ارشیا دوست 101343