لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 محمد پارسا صادقی 101079
فعال 0 تارا صادقی 101080
فعال 0 هستی سلیمانی 101081
فعال 0 شقایق دلشاد 101082
فعال 0 صبا باقری فراهانی 101083
فعال 0 محمدحسین عباسی 101084
فعال 0 رادین صفرآبادی فراهانی 101085
فعال 0 آرین زنجیردار 101086
فعال 0 کیارش باقری 101087
فعال 0 سنا یارمحمدی 101088
فعال 0 آرش آجرلو 101089
فعال 0 امیررضا حبیبی 101090
فعال 0 ستایش منصوری 101091
فعال 0 زهرا فراهانی 101092
فعال 0 بردیا قلعه نوئی 101093
فعال 0 علی فضلی 101094
فعال 0 کوروش بیگلری فرد 101095
فعال 0 مازیار بیگلری فرد 101096
فعال 0 مهدیس ولی 101097
فعال 0 رایین حسنی 101098