لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1971 نوید هوشدار محجوب 5301
فعال 1971 میترا اصغرزاده سارخانلو 15216
فعال 1970 جواد صفریان 7227
فعال 1970 امیر چرخستانی 9507
فعال 1969 رضا میرزاجانی 6168
فعال 1968 پدرام ناظمی 11397
فعال 1968 سورن بزرگی 11541
فعال 1968 میلاد خدابنده 3810
فعال 1967 ایلیا اموری سرابی 5532
فعال 1966 آروین محمدی 11208
فعال 1966 محسن نظری 18693
فعال 1962 آیدین عبداله زاده 9708
فعال 1962 احمد رضا هرمزی 13113
فعال 1960 آرش شاهمرادی 7083
فعال 1960 سعید مرتاضیان 10668
فعال 1958 سیدایمان بکاء 1056
فعال 1955 حسین منسوبی 11583
فعال 1955 آبتین عطاخان 18840
فعال 1954 مهدی بینائی تولائی 14439
فعال 1950 مجتبی سعیدی 7824