لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1802 فریبرز شیروانی 21180
فعال 1801 امید ساعدی 18609
فعال 1795 احمدعلی ابری لاهیج 3834
فعال 1794 محسن دلشاد 3888
فعال 1794 مهدی قنبری 8826
فعال 1792 زهرا حیدری 15204
فعال 1787 سپهر گلشن نژاد 16701
فعال 1786 فرانک پورمختاربوشهری 10641
فعال 1782 آیدین نجفی تبار 19485
فعال 1782 قادر ابهری 37485
فعال 1777 سامان امیرپور مهردار 18744
فعال 1776 فرزاد علوی 27762
فعال 1775 مجتبی خزاعی 9360
فعال 1771 امیررضا خطیبی 19734
فعال 1769 نیکتا نادرنیا 12306
فعال 1766 محسن سودمند 6645
فعال 1766 علی مشهدی 9441
فعال 1764 شهاب بهجتی 19317
فعال 1760 محمد حسین وردکار 4380
فعال 1758 حامد لشکان پور 11157