لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
0 کیانوش لشگری 43041
0 محمد سبحان محمدی 43044
0 ملیکا محمدی 43047
0 محمد پارسا رشوند 43050
0 محمدسینا صفری 43053
0 سینا گنجه فرد 43056
0 سامان جبلی 43059
0 ماهان سلیمانی 43062
0 علیرضا قلی پور 43065
0 محمدایلیا رضایی 43068
0 شیرزاد بیات 43071
0 مسعود نجفی بصیر 43074
0 عاطفه سامعی 43077
0 حسن صابری 43080
0 بهزاد علی پناه 43083
0 علیرضا حق شناس 43086
0 سمیه محبی 43089
0 زهرا شهبازی 43092
0 زکریا فروغی 43095
0 فرهاد سجودی طالمی 43098