لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 صمد زینت الدینی 100948
فعال 0 اکبر رهایی مهر 100950
فعال 0 پریسا طهرانیان چی 100951
فعال 0 کوثر قربانی 100952
فعال 0 آرتان صدیق زاد 100953
فعال 0 پارسا جلالی 100954
فعال 0 امراله محمودی 100955
فعال 0 مرضیه نجف پور 100959
فعال 0 حسین رضایی 100963
فعال 0 سرور تمجیدی 100966
فعال 0 پروین رضائی 100971
فعال 0 الینا هوشمند 100973
فعال 0 میثم امیر اسکندری 100974
فعال 0 امیر حسین معینی 100977
فعال 0 زهرا احدی 100978
فعال 0 فاطمه عبداللهی 100982
فعال 0 لیلا رضوانی نیا 100983
فعال 0 سیده ستایش موسوی 100984
فعال 0 علی اکبر ابراهیمی 100985
فعال 0 رحمان اسدی برجسته 100987