لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 محمد لائینی 101006
فعال 0 یاسین درستکار 101008
فعال 0 علی مجیدی 101009
فعال 0 مصیب علیزاده دم طسوج 101010
فعال 0 محمد کاویانی راد 101012
فعال 0 معصومه عابدینی 101013
فعال 0 سیدشرمت اله موحدی نیا 101015
فعال 0 کامیار ریگی 101016
فعال 0 زینب صالحی 101022
فعال 0 دانیال اربابی قلعه نو 101026
فعال 0 مهرداد زاهری 101029
فعال 0 محمد فهیمی نژاد 101035
فعال 0 پرهام شهریاری 101037
فعال 0 آرین فرهادزاده 101038
فعال 0 پرهام بزرگزاد ایمانی 101039
فعال 0 آرزو میرمحمد صادقی 101040
فعال 0 ماهان امینی 101041
فعال 0 آرشا ثبتی 101043
فعال 0 جمشید فاتحی 101045
فعال 0 ارسام حسینی 101046