لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 سولماز عباسی 100956
فعال 0 علی نوروزی 100957
فعال 0 مرضیه نجف پور 100959
فعال 0 پیمان ابوالحسنی 100960
فعال 0 حسین رضایی 100963
فعال 0 پرویز مقبلی 100965
فعال 0 سرور تمجیدی 100966
فعال 0 پروین رضائی 100971
فعال 0 الینا هوشمند 100973
فعال 0 میثم میر اسکندری 100974
فعال 0 رضا کریمی نکلو 100976
فعال 0 امیر حسین معینی 100977
فعال 0 زهرا احدی 100978
فعال 0 امیرحسین عربی 100979
فعال 0 فاطمه عبداللهی 100982
فعال 0 لیلا رضوانی نیا 100983
فعال 0 سیده ستایش موسوی 100984
فعال 0 علی اکبر ابراهیمی 100985
فعال 0 رحمان اسدی برجسته 100987
فعال 0 رضا لطیفیان 100989