لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 ساجده سادات رضی 100406
فعال 0 شهرام رسولی واشقانی 100407
فعال 0 معصومه خاوری نیا 100413
فعال 0 زهرا سادات رضی 100414
فعال 0 ماه تینا صالحی 100436
فعال 0 معصومه ایرانمنش 100439
فعال 0 سید رضا خلیلی 100446
فعال 0 غلامرضا پورآقابالا 100451
فعال 0 سوسن چلبیانلو 100452
فعال 0 نازلی ایران زاد الوندی 100453
فعال 0 علی طلوعی کلیبر 100454
فعال 0 پانیذ لالوئیان 100456
فعال 0 امیر میرزائی 100457
فعال 0 علی عارف 100458
فعال 0 سعید خاتونی 100459
فعال 0 اکبر قربانی بی شک 100461
فعال 0 بهروز الهی 100462
فعال 0 امین کاظمی اقدم 100464
فعال 0 ثمین مهری نژاد 100466
فعال 0 روح اله وظیفه دوست 100476