لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 مختار امینی مارابی 100940
فعال 0 آسیه علیپور 100941
فعال 0 کیارش مسیح زاده 100942
فعال 0 ابراهیم اسکندری 100943
فعال 0 پریسا طهرانیان چی 100951
فعال 0 کوثر قربانی 100952
فعال 0 آرتان صدیق زاد 100953
فعال 0 پارسا جلالی 100954
فعال 0 امراله محمودی 100955
فعال 0 سولماز عباسی 100956
فعال 0 علی نوروزی 100957
فعال 0 مسعود حسینی 100958
فعال 0 مرضیه نجف پور 100959
فعال 0 پیمان ابوالحسنی 100960
فعال 0 حسین رضایی 100963
فعال 0 سرور تمجیدی 100966
فعال 0 پروین رضائی 100971
فعال 0 الینا هوشمند 100973
فعال 0 میثم میر اسکندری 100974
فعال 0 رضا کریمی نکلو 100976