لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 2009 سبحان ساعدی 25068
فعال 2007 امین عابدی 5697
فعال 2001 ایرج صباح 1728
فعال 2001 امیر میراب 7113
فعال 2000 مرتضی مهرابی 5661
فعال 1998 حسین شهیری طبرستانی 8871
فعال 1998 سینا خواجه ئی 12345
فعال 1997 حمیدرضا صداقت خواه 1797
فعال 1995 محمدرضا شهبازی 8991
فعال 1992 آراد نظری ارم ساداتی 3132
فعال 1986 مهرداد درخشانی 1372
فعال 1985 صائب برزگر اسکندرکلائی 2808
فعال 1984 حامد بهروزی مقدم 3474
فعال 1984 آرین فرمانی انوشه 19494
فعال 1982 مهدی پورعباسی 9468
فعال 1981 امید کریمی 2283
فعال 1981 رضا سیستان 10500
فعال 1977 امیر افتخاری 1374
فعال 1977 امیرعلی غفوریان 1677
فعال 1975 محمدصادق مرزوقی 1125