لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2177 افشین مقدمیان 6552
2176 مسعود اسدی 30876
2175 مهرداد صداقتی 5658
2174 نیما فندرسکی 3012
2173 هادی کریمی 1029
2173 سعید بنی رشید 9465
2172 کامران مدنی 1048
2170 رضا قنبرزاده 3213
2168 امیر عظمتی 18225
2167 هادی لامعی 6042
2167 کاوه هنری 1424
2165 فریدون عزتی 5781
2165 مهدی طوسی 6729
2165 علی خواجه حسام الدینی 7059
2165 مهدی درآبادی زارع 27498
2164 حسین آریانژاد 2754
2163 شهرام عبدالملکی 1167
2163 آرش ابراهیمی 41277
2162 سیدجمال حسینی عطار 5115
2162 عبدالمجید روحی 8802