لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 طاهره زارعی 100745
فعال 0 زهرا پورکاظمی 100746
فعال 0 مصطفی عبدالهی 100747
فعال 0 راضیه جوکاری ششده 100748
فعال 0 مجتبی جوکاری 100751
فعال 0 محمدامین شریفی 100752
فعال 0 امیر ملاحی 100753
فعال 0 زیبا علی محمدپور 100775
فعال 0 محمد کلانتری 100786
فعال 0 علی فرهادی 100788
فعال 0 محمد مومنی کوپائی 100789
فعال 0 سیاوش فرخی کبریا 100791
فعال 0 مهدیار کریمی 100794
فعال 0 مهدی پاکدل 100796
فعال 0 صبا کاظمی 100798
فعال 0 پارسا پیردیر 100799
فعال 0 رادین افسری 100800
فعال 0 محمدرضا آریامنش 100801
فعال 0 آذین زاد زیده سرائی 100802
فعال 0 امیررضا محمدی 100803