لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1941 فرهاد کربلائی صادقی 6738
فعال 1939 سیده ستاره سبط رسول 3312
فعال 1934 محرم احمدیان 8652
فعال 1934 فرهاد خوشنام 25542
فعال 1932 مرتضی عابدینی 5997
فعال 1929 پرنیان قمی 13464
فعال 1927 سیده فاطمه هاشمی 1827
فعال 1921 آرتین اشرف 23238
فعال 1916 آرین برادران تمدن 16674
فعال 1912 هاشم حیدری کاریزکی 7248
فعال 1908 صدیقه کلانتری درونکلا 3003
فعال 1906 امید اله وردی 15936
فعال 1904 کوروش طوفانی 1593
فعال 1901 حسین اردشیرپور 5517
فعال 1900 عنایت اله امینی 1267
فعال 1897 نینا همتی زاده 6624
فعال 1896 مهدی کریمی پور بارنجی 1387
فعال 1896 سید عطا اله صالح کوتاه 1207
فعال 1894 مهدی انجم روز 7224
فعال 1893 امیر مرتضی نساج ترشیزی 6471