لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 2050 فرشاد ثمره شاه پسند 1116
فعال 2046 هادی صمدی 8682
فعال 2044 سید حسین دانش پور 8217
فعال 2043 مزدک بختیاری کیش 2304
فعال 2041 محمد مهدی فلاح سلوکلائی 1812
فعال 2041 نادر محمودی 16854
فعال 2040 صادق اسدی 5673
فعال 2037 آنوشا مهدیان 2706
فعال 2023 میلاد مظفر 11733
فعال 2021 منا سلمان ماهینی 5043
فعال 2020 حامد نیک فطرت 5619
فعال 2018 احمد پورعنقا 1057
فعال 2018 جواد کابری 6768
فعال 2016 سیداحمد دانش پور 7527
فعال 2015 محمدرضا عابدی 3621
فعال 2014 بهزاد کلانتری دهقی 6519
فعال 2013 سعید غنی افشرد 8295
فعال 2012 مسعود مهبودی 17016
فعال 2011 سعید بیرانوند 7233
فعال 2009 ساسان علی بابایی 17820