لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1950 طناز ازلی 2742
فعال 1949 البرز باقی پور 9030
فعال 1948 فربد متقی 6426
فعال 1948 رحیم نظری 8298
فعال 1942 آرمان بشیری 6306
فعال 1934 فرهاد خوشنام 25542
فعال 1929 پرنیان قمی 13464
فعال 1927 سیده فاطمه هاشمی 1827
فعال 1926 آرش همتجو 5607
فعال 1921 آرتین اشرف 23238
فعال 1916 آرین برادران تمدن 16674
فعال 1912 هاشم حیدری کاریزکی 7248
فعال 1908 صدیقه کلانتری درونکلا 3003
فعال 1904 کوروش طوفانی 1593
فعال 1901 حسین اردشیرپور 5517
فعال 1900 عنایت اله امینی 1267
فعال 1896 مهدی کریمی پور بارنجی 1387
فعال 1894 مهدی انجم روز 7224
فعال 1893 امیر مرتضی نساج ترشیزی 6471
فعال 1893 سینا صائمی 31122