لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 2091 علی امیری 6501
فعال 2090 بنیامین بابانیا 3882
فعال 2079 حمید شافعی کادیجانی 12780
فعال 2076 آرمان شاه زمانی 1457
فعال 2076 عبدالله بودش 16857
فعال 2074 ماهان بانشی 3276
فعال 2073 چنگیز رضایی خیرآبادی 5667
فعال 2073 عبداله نادری جلودار 5796
فعال 2068 علی صفیری 7035
فعال 2066 فرشید سبحانی 6099
فعال 2066 مبین توانا 12297
فعال 2065 مهیار نجفیان پور 18621
فعال 2064 آناهیتا غلامی اوریمی 2811
فعال 2063 ایمان محمدزاده 6378
فعال 2063 سبحان خادم عرفانی 13161
فعال 2063 افشین محمد پور ثابت لیا لستانی 14100
فعال 2061 محمد صادق نادری 2145
فعال 2060 امین چنگایی 10281
فعال 2058 فرزین رضایی 6411
فعال 2057 امین جعفریان 5073