لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1981 امید کریمی 2283
فعال 1977 امیر افتخاری 1374
فعال 1977 امیرعلی غفوریان 1677
فعال 1971 نوید هوشدار محجوب 5301
فعال 1970 جواد صفریان 7227
فعال 1970 امیر چرخستانی 9507
فعال 1969 رضا میرزاجانی 6168
فعال 1968 سورن بزرگی 11541
فعال 1968 میلاد خدابنده 3810
فعال 1966 آروین محمدی 11208
فعال 1962 آیدین عبداله زاده 9708
فعال 1955 آبتین عطاخان 18840
فعال 1954 مهدی بینائی تولائی 14439
فعال 1950 طناز ازلی 2742
فعال 1949 البرز باقی پور 9030
فعال 1948 فربد متقی 6426
فعال 1948 رحیم نظری 8298
فعال 1947 کیومرث عشقی کارثانی 11697
فعال 1942 آرمان بشیری 6306
فعال 1941 خبات هجرانی 1224