لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 پرهام علی نژاد 28512
فعال 0 سعیده صلاحی نیا 28566
فعال 0 علی رضا بساق زاده 28659
فعال 0 حسن نورانی سراب پور 28962
فعال 0 امیر محمد رسولی مهرجردی 29136
فعال 0 ماهان فتحی 29148
فعال 0 مهرسام غلامی 29280
فعال 0 سعید دلاورلله 29427
فعال 0 سهیل صابر میمندی 29457
فعال 0 اسمعیل جعفری فلاح پور 29502
فعال 0 محمدطاهر یوسفی 29709
فعال 0 کیا حلیمی 29730
فعال 0 داریوش حسینی 29862
فعال 0 حسین ولی زاده شاهراجی 29937
فعال 0 محمد پارسا نصیرپور 30438
فعال 0 قربان ادراکی 30636
فعال 0 کیمیاسادات میرموحد 31029
فعال 0 سمیر یاسمی 31194
فعال 0 سید امیر رضا رضوی 31287
فعال 0 فرزام خدام 31290