لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 طیبه سادات نورهاشمی 1010
فعال 0 مژگان کریمی علویجه 11547
فعال 0 محمد مجیدزاده نیاری 11565
فعال 0 نسرین رازقی 11604
فعال 0 سعید مرادی 11679
فعال 0 بهروز توپچی 11682
فعال 0 فاطمه کدیور طسوجی 11685
فعال 0 محمد نوری سادات 11700
فعال 0 محمدباقر مهروان 11703
فعال 0 رضا امیری مسجدلو 11718
فعال 0 سمانه پورصدامی 11724
فعال 0 اسماعیل فتحی نودشه 11928
فعال 0 فاطمه خرم جو 12030
فعال 0 میلاد رستمی پور 12159
فعال 0 علیرضا مرتجز 1923
فعال 0 حسین رضاخانلو 12291
فعال 0 اشکان محمدی 12414
فعال 0 محسن توکلی پسند 12516
فعال 0 خدیجه فاطمی نیک 12891
فعال 0 پریسا بازایی 1260