لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 2169 امیر علی دلاوری 3897
فعال 2158 رضا روزبیان 18867
فعال 2157 ساسان ربیعی 1623
فعال 2148 شاهین زنگنه 25056
فعال 2145 مینو عسگری زاده 4557
فعال 2144 افشین مقدمیان 6552
فعال 2143 سروش اثنی عشری 6726
فعال 2137 حمید دهقانی 5265
فعال 2131 صاحبعلی عطانژاد 6447
فعال 2129 جواد ترکمن نژاد 5871
فعال 2128 مجتبی صفری اسکندری 5577
فعال 2125 حسن مهدوی 15486
فعال 2123 عبداله الهی 10410
فعال 2119 ابراهیم حق شناس گتابی 1020
فعال 2118 اناهیتا زاهدی فر 1893
فعال 2111 سید کیان پورموسوی 14577
فعال 2109 مجتبی وحدانی 7296
فعال 2103 سهیل اثنی عشری 6723
فعال 2102 محسن وقار 6348
فعال 2094 رادمهر قدیری 3399