لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 2041 محمد مهدی فلاح سلوکلائی 1812
فعال 2041 نادر محمودی 16854
فعال 2037 آنوشا مهدیان 2706
فعال 2024 نوید بهرامی هزاوه 1806
فعال 2018 احمد پورعنقا 1057
فعال 2016 سیداحمد دانش پور 7527
فعال 2015 محمدرضا عابدی 3621
فعال 2014 بهزاد کلانتری دهقی 6519
فعال 2013 سعید غنی افشرد 8295
فعال 2011 کامران اسدی 1338
فعال 2009 ساسان علی بابایی 17820
فعال 2009 سبحان ساعدی 25068
فعال 2007 امین عابدی 5697
فعال 2001 ایرج صباح 1728
فعال 1998 سینا خواجه ئی 12345
فعال 1995 محمدرضا شهبازی 8991
فعال 1992 آراد نظری ارم ساداتی 3132
فعال 1984 حامد بهروزی مقدم 3474
فعال 1984 آرین فرمانی انوشه 19494
فعال 1982 مهدی پورعباسی 9468