لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 2014 بهزاد کلانتری دهقی 6519
فعال 2013 سعید غنی افشرد 8295
فعال 2009 سبحان ساعدی 25068
فعال 1998 سینا خواجه ئی 12345
فعال 1995 محمدرضا شهبازی 8991
فعال 1992 آراد نظری ارم ساداتی 3132
فعال 1989 مهدی عیوضی 8352
فعال 1984 حامد بهروزی مقدم 3474
فعال 1984 آرین فرمانی انوشه 19494
فعال 1982 مهدی پورعباسی 9468
فعال 1981 امید کریمی 2283
فعال 1977 امیرعلی غفوریان 1677
فعال 1970 جواد صفریان 7227
فعال 1970 امیر چرخستانی 9507
فعال 1969 رضا میرزاجانی 6168
فعال 1968 سورن بزرگی 11541
فعال 1968 میلاد خدابنده 3810
فعال 1962 آیدین عبداله زاده 9708
فعال 1955 آبتین عطاخان 18840
فعال 1954 مهدی بینائی تولائی 14439