لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1060 ماندانا ایرانمنش 25524
فعال 1057 امیرمحمد رضی 19176
فعال 1056 ملیکا رحمنی 39732
فعال 1054 مهران زاهری 37011
فعال 1044 مهدی افشار طوینانی 38589
فعال 1040 کمیل کاویانی 32319
فعال 1030 علیرضا قائمی 17073
فعال 1026 پرهام داچک 32649
فعال 1012 شایان بهبهانی 39843
فعال 0 زینب خدایاری 1091
فعال 0 مهری گنج 1279
فعال 0 سیده فاطمه تقوی 4230
فعال 0 رضا میگلی نژاد 5070
فعال 0 علیرضا فیاضی 5094
فعال 0 عادل علی زاده 1445
فعال 0 حمیدرضا فلاح 6054
فعال 0 حسین امیروردستیان 6468
فعال 0 حسین حسن نژاد 6489
فعال 0 سوما محمدی 1268
فعال 0 مجتبی نیکوفر 2094