لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 ابراهیم حیدری سودجانی 100271
فعال 0 سمیه افشاری 100289
فعال 0 رویا ملاجعفری 100290
فعال 0 لیلا اقا مراد 100291
فعال 0 شهربانو صالحی 100292
فعال 0 میرحسین موسوی زاده 100293
فعال 0 غلامرضا رودسرابی 100305
فعال 0 نیما جوادی 100306
فعال 0 نرگس جمشیدی 100307
فعال 0 ثمین صابرنیکوپسند 100327
فعال 0 مهتا آبادی 100369
فعال 0 سید مهدی آقامیرحسین 100399
فعال 0 ثمین مهری نژاد 100466
فعال 0 صدرا دانشور 100504
فعال 0 محمد امین لطفی 100505
فعال 0 امیرمحمد دیوانی 100514
فعال 0 علی اکبر مهرجوئی 100515
فعال 0 امیرحسین قربانی 100516
فعال 0 پارسا صفری 100519
فعال 0 محمد امین پینو 100520