لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1125 سید اسماعیل نصرالهی 28224
فعال 1124 سبحان ملک محمدی 23004
فعال 1121 نیلیا رستمی درونکلا 29643
فعال 1119 ارسلان ثنائی زاده 35901
فعال 1119 محمد متین حیدری سودجانی 100273
فعال 1118 سمیرا آقائی چقوش 33435
فعال 1117 امیرحسین صالح فر 33237
فعال 1117 عطیه اخلاقی مهر 36429
فعال 1115 شهرزاد خلیل اللهی 36519
فعال 1111 عباس محمدیان 30495
فعال 1111 شایان علی نژاد 33303
فعال 1110 مهرشید قنواتی 36033
فعال 1109 طراوت صادقی مکی 35946
فعال 1104 محمد سهیل خدابخشی پاریزی 18432
فعال 1090 امیرحسین مردی زرنقی 40797
فعال 1083 هانیه میرزاپور 18612
فعال 1079 مهدی اقاجری 40644
فعال 1073 ماهان نیازی 41091
فعال 1067 هلیا رحمانی 39321
فعال 1062 سیده نگار شعبان زاده 34908