لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 2144 افشین مقدمیان 6552
فعال 2143 سروش اثنی عشری 6726
فعال 2137 حمید دهقانی 5265
فعال 2131 صاحبعلی عطانژاد 6447
فعال 2128 مجتبی صفری اسکندری 5577
فعال 2123 عبداله الهی 10410
فعال 2119 ابراهیم حق شناس گتابی 1020
فعال 2103 سهیل اثنی عشری 6723
فعال 2094 رادمهر قدیری 3399
فعال 2084 فرشید زمانی 6957
فعال 2073 چنگیز رضایی خیرآبادی 5667
فعال 2066 فرشید سبحانی 6099
فعال 2063 ایمان محمدزاده 6378
فعال 2050 فرشاد ثمره شاه پسند 1116
فعال 2046 هادی صمدی 8682
فعال 2044 سید حسین دانش پور 8217
فعال 2041 محمد مهدی فلاح سلوکلائی 1812
فعال 2037 آنوشا مهدیان 2706
فعال 2024 نوید بهرامی هزاوه 1806
فعال 2016 سیداحمد دانش پور 7527