لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2354 محسن شعرباف 5292
2351 امید نوروزی 6252
2347 آتوسا پورکاشیان 6669
2342 سید حامد موسویان شب گرد 2484
2331 امیر کوثری نیا 5355
2328 مرتضی دربان وایقانی 6702
2322 میترا حجازی پور 5346
2322 مهدی دوست کام 8016
2321 شجاعت قانع گرده 5988
2321 امین نصری 6558
2320 مهرداد اردشی 7026
2319 شاهین لرپری زنگنه 2139
2315 آرش روغنی 2748
2313 آرین غلامی اوریمی 4644
2308 علی فقیرنواز 4995
2305 بردیا شیخ حسنی 4779
2298 محمدرضا اصغرزاده 4647
2297 رستم بهمردی کلانتری 5124
2293 محسن قربانی 2790
2279 محسن باقرزاده 35013