لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 بهزاد سلیمیان 102549
فعال 0 محمدحسین طاهرخانی 102550
فعال 0 سید عرفان پرپین چی 102551
فعال 0 ملیکا مافی 102552
فعال 0 یزدان صفارزاده کرمانی 102553
فعال 0 ساینا کیان فرد 102554
فعال 0 عرفان عابدینی 102555
فعال 0 دنیا رفیعی هفشجانی 102556
فعال 0 علی شیخی هفشجانی 102558
فعال 0 مهرشاد غلامیان دهکردی 102559
فعال 0 غزل خسروی هفشجانی 102560
فعال 0 نیکی مهمدی کرتلایی 102562
فعال 0 دینا دورقی 102564
فعال 0 بهار فروزنده سامانی 102565
فعال 0 راضیه رهیده هفشجانی 102566
فعال 0 سونیا کیوانی هفشجانی 102568
فعال 0 علی تقی پور هفشجانی 102570
فعال 0 آرینا آریانی مهر 102572
فعال 0 آوا همدانی 102573
فعال 0 تینا نایب 102574