لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 امیرحسین بهبودی نژاد 102466
فعال 0 سید پارسا کوچک زاده نعمت اللهی 102467
فعال 0 جواد خزائی 102468
فعال 0 وانیا گروسیان 102469
فعال 0 طا ها سلیمی 102470
فعال 0 اردیان حدادی 102472
فعال 0 طاها افشاری میرک 102473
فعال 0 امین لعلی ثانی 102474
فعال 0 سمیه عبدالرحمانی 102475
فعال 0 سید بهزاد میرنجفی زاده 102477
فعال 0 محسن ولی زاده 102480
فعال 0 ملینا محمدپور 102481
فعال 0 مهیار نظری 102483
فعال 0 مهدی سلطانزاده 102484
فعال 0 علی یزدانی 102488
فعال 0 غزال سلمانی قره تکان 102489
فعال 0 نگین چابک هفشجانی 102490
فعال 0 پژمان پروندی 102491
فعال 0 مارال سلمانی قره تکان 102492
فعال 0 غلامرضا حجری 102497