لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 محمد مبین اسدی 102425
فعال 0 ثنا طالبی 102426
فعال 0 علی کدیورخواه 102428
فعال 0 سیدصدرا موسوی 102430
فعال 0 پرنیان منصوری 102433
فعال 0 هستی خواجه بهرامی 102440
فعال 0 علی حاجی زاده 102441
فعال 0 امیرحسین مولایی 102442
فعال 0 مهرناز صادقی خلیل ابادی 102443
فعال 0 طوبی برخوری 102446
فعال 0 باراد کرمانی 102447
فعال 0 سینا گنجه فر گنجه فرد 102449
فعال 0 محمد صالح لشکری 102450
فعال 0 ابوالفضل یزدانی مونکی 102455
فعال 0 علیرضا یزدانی مونکی 102457
فعال 0 محمد میاح پور 102458
فعال 0 مهزیار یان چشمه 102459
فعال 0 امید بنی اسدی 102462
فعال 0 زهرا سلاجقه 102463
فعال 0 ایات پورصدامی 102464