لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1727 حمید شیخی 10887
فعال 1727 امیر فرهمند 24507
فعال 1725 جلیل نعمت آبادی 37512
فعال 1722 علی رستمی 1470
فعال 1722 محمدابراهیم اثنی عشری 6981
فعال 1719 محمد قیاسوند 25782
فعال 1716 معین متصدّی زاده 8028
فعال 1712 احمد احمدی اصل 36018
فعال 1710 محمدصادق زمان ثانی 25098
فعال 1708 کامبیز بیاتی 6720
فعال 1707 علی اکبر صفا 7983
فعال 1705 حامد رشوند 6771
فعال 1705 حسن رفعت 16728
فعال 1704 حسن نیک فطرت 13074
فعال 1703 محمد اسماعیل جزائی 2586
فعال 1700 مرجان اکبری 9753
فعال 1698 شهرام گوهرچین 21426
فعال 1695 محمد علی باجلان 20640
فعال 1693 سعید شریعت 10293
فعال 1688 حیدر بابایی فرد 17496