لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2562 احسان قائم مقامی 6681
2499 پویا ایدنی 4761
2485 پوریا درینی 5163
2470 اصغر گلی زاده 6330
2451 حسن عباسی فر 2403
2434 سید جواد علوی مقدم 3057
2433 امیررضا پوررمضانعلی 4992
2423 سید محمد امین طباطبایی 3006
2412 احمد عسگری زاده 4551
2412 سارا سادات خادم الشریعه 4470
2408 همایون توفیقی 5703
2405 مرتضی محجوب زردست 5232
2405 پرهام مقصودلو 4521
2404 نیما جوانبخت 1992
2392 امیر باقری 1042
2387 پیمان مهاجرین اصفهانی 9837
2384 مسعود مصدق پور 3963
2380 ابراهیم احمدی نیا 4902
2377 خسرو شیخ هرندی 1617
2372 سید خلیل موسوی 4041